Logo Meridian
Business picture

Acte necesare

Pentru agenţii economici şi instituţii

Documentele necesare incheierii contractului privind bransarea, racordarea si utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si evacuare ape uzate, menajere si meteorice, sunt:

  • Certificatul unic de inregistrare;
  • Autorizatia de functionare (sanitara) - cabinete medicale;
  • Act de detinere al imobilului sau spatiului (extras Carte Funciara, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere etc.).
  • Cerere scrisa in care se solicita incheierea unui contract privind serviciile publice de alimentare cu apa, canalizare

NOTĂ

  • Documentele se prezinta in copie;
  • Delegatul va avea asupra sa stampila firmei.
  • Taxa de contract privind serviciile publice de alimentare cu apa, canalizare si evacuare ape uzate, menajere si meteorice in valoare de 61 lei.

Pentru populaţie

Documentele necesare incheierii contractului privind bransarea, racordarea si utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si evacuare ape uzate, menajere si meteorice, sunt:

  • Act de proprietate a imobilului / apartamentului;
  • Act de identitate.