Logo Meridian
Business picture

Pentru agenţii economici şi instituţii

Documentele necesare incheierii contractului privind bransarea, racordarea si utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si evacuare ape uzate, menajere si meteorice, sunt:

 • Certificat de inregistrare si certificat de inregistrare in scopuri TVA
 • Act de detinere al imobilului sau spatiului (extras Carte Funciara, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere etc.)
 • Cont bancar/ extras cont
 • Certificat constatator punct de lucru
 • Act constitutiv /certificat constatator extins
 • Cerere tip in care se solicita incheierea unui contract privind serviciile publice de alimentare cu apa, canalizare.

NOTĂ

 • Documentele se prezinta in copie;
 • Taxa de contract privind serviciile publice de alimentare cu apa , canalizare si evacuare ape uzate menajere si meteorice in valoare de 250 lei.

Pentru populaţie

Documentele necesare incheierii contractului privind bransarea, racordarea si utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si evacuare ape uzate, menajere si meteorice, sunt:

 • Act identitate.
 • Act proprietate/ extras CF
 • Acordul proprietarului , pentru incheierea contractului pe numele meu, in original(pentru chiriasi)
 • Adeverinta transfer de la Asociatia de Proprietari
 • Cerere tip in care se solicita incheierea unui contract privind serviciile publice de alimentare cu apa, canalizare.

NOTĂ

 • Documentele se prezinta in copie;

*Ma oblig sa aduc la cunostiinta societatii Meridian 22 SA Lugoj, în insolventa, in insolvency, en procedure collective, in scris , orice modificare a starii de fapt si drept intervenita in derularea contractului incheiat in baza prezentei cereri, in caz contrar imi asum raspunderea.