Logo Meridian
Business picture

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a municipiului Lugoj este asigurată cu apă brută din surse de adâncime (foraje), în număr de 29 şi sursă de suprafaţă, râul Timiş, în aval de oraş. Apa este prelucrată în cele trei uzine ale oraşului care sunt, în acelaşi timp, şi staţii de pompare, după cum urmează :

 • Uzina 1

  Uzina de apă nr.1, amplasată pe strada Tapiei, tratează apa captată din 22 puţuri forate cu un debit Q= 100 l/sUzina de apă nr.1 tratează în total 100 l/s.

  Schema tehnologică constă din:

  • aerare pri pulverizare peste un strat de cărbune activ;
  • filtrare în 4 filtre rapide;
  • dezinfectare cu clor gazos;
  • înmagazinare 1.500+4.000+250=6.000;
  • pompare în reţea.
 • Uzina 2

  Uzina de apă nr.2, amplasată în aval de municipiul Lugoj, pe platforma industrială de pe Calea Timişoarei, NR 151 , tratează un debit de apă Q= 180,6 l/s captat din râul Timiş.

  Schema tehnologică constă din:

  • pompare treapta I, 2+1 electropompe BRATEŞ 250
  • gospodărie de reactivi pentru sulfat de aluminiu si var;
  • bazin de amestec;
  • bazin de reacţie;
  • 7 decantoare longitudinale;
  • staţia de ozonizare (nu funcţionează) : preparare ozon;
  • dispersie ozon în apă;
  • -7 filtre rapide deschise;
  • -staţia de clorinare cu clor gazos (postclorinare)
  • -înmagazinare 3.300+3.700= 7000 mc;
  • -staţia de pompare treapta II, 4 pompe MV 253x2 având Q= 380 mc/h,H= 60 m, N = 110 Kw.
 • Uzina 3

  Uzina de apă nr.3 amplasată în zona străzi Honoriciului, strada V. Babeş nr. 2, tratează un debit de apă Q= 32 l/s, captat din 7 puţuri forate. Tratarea constă numai în dezinfectare cu clor gazos.

  Schema tehnologică constă din :

  • înmagazinare 300 mc
  • staţie de clorinare cu clor gazos
  • staţie de pompare direct în reţea, echipată cu 2 pompe Lotru 125a şi o pompă Lotru 100a