Logo Meridian
Business picture

Canalizare şi epurare ape uzate

Staţia de epurare JABAR

Situaţia existentă

În prezent, Municipiul Lugoj dispune de un sistem centralizat de canalizare.
Sistemul de canalizare existent este un sistem unitar,  cu excepţia platformei industriale de pe str. Timişoarei unde este un divizor.
Sistemul de canalizare din municipiul Lugoj constă din :

 • Un colector principal pe malul drept al râului Timiş (ovoid 900/1350mm), care preia în sistem unitar apele meteorice şi uzate din această parte  a oraşului şi le conduce, pe sub râul Timiş, în dreptul insulei de agrement, spre colectorul principal de pe malul stâng al râului Timiş.
 • Un colector principal pe malul stâng al râului Timiş (D l.400mm), care preia în sistem unitar apele meteorice şi uzate din această parte a oraşului şi le conduce, împreună cu apele meteorice şi uzate de pe malul drept al râului Timiş, printr-un colector principal (clopot 2400/1.520mm), spre un bazin de retenţie a apelor meteorice având V= 4.100mc. De la acest bazin de retenţie, executat cu scopul reducerii debitului maxim total (ape meteorice şi ape uzate) se ajunge la staţia de epurare Lugoj (Jabăr) printr-un colector principal.
 • Un colector principal, de la bazinul de retenţie până la staţia de epurare Lugoj (ovoid 900/1350mm), având lungimea L= 8,3 km executat paralel cu drumul Lugoj-Jabăr. Acest colector poate transporta de la bazinul de retenţie până la staţia de epurare un debit maxim de 900 l/s.
 • Staţia de epurare Lugoj existentă, a cărei execuţie a început  în 1978 şi s-a extins începând din 1983, este amplasată în apropierea localităti Jabăr pe malul stâng al râului Timiş, în aval de nodul hidrotehnic Coştei.

Staţia de epurare Lugoj a fost dimensionată pentru un debit de ape uzate total de Q= 550 1/s, iar pe timp de ploaie prin staţia de epurare poate fi tranzitat un debit maxim de 900 l/s.
Pentru asigurarea unui grad de epurare de 87 % stabilit pe baza încărcării medii în CBO5 existentă şi încărcarea admisibilă prevăzută în acordul de gospodărie a apelor nr. 393/24.09.1977, staţia de epurare Lugoj s-a executat având doua trepte de epurare :

 • treapta de epurare mecanică
 • treapta de epurare biologică cu nămol activat.

a)Treapta mecanică a staţiei de epurare constă din :

 • Gratar cu curăţire manuală (2 cuve)
 • Deznisipator cu evacuare mecanică a nisipului (pneumatic, 2 cuve )
 • Separator de grăsimi (2 cuve)
 • 4 decantoare primare radiale având d =20 m

Gospodăria de nămol este formată din :

 • Staţie de pompare nămol primar
 • 2 metantancuri de 1.500mc fiecare, prevăzute cu staţia de pompare SP 4 pentru recircularea şi încălzirea nămolului proaspăt, schimbătoare de caldură
 • Centrală termică pentru asigurarea agentului termic necesar fermentării nămolului în metantancuri şi producerea de biogaz
 • Un gazometru de 500 mc (nefolosit)
 • Platforme de urcare a nămolului în suprafaţă de S= 4.380 mp
 • Pavilion de exploatare format din P.T. 7 (400 kVA), centrală termică, laboratoare (chimic, biologic), hală suflante, atelier, grup sanitar cu baie

b) Treapta biologică a staţiei de epurare constă din :

 • Bazine de aerare cu nămol activ, în volum total de 5000 mc, echipate cu 28 aeratoare mecanice de tipul ARV 7,5
 • 10 decantoare secundare longitudinale, în volum total de 4.000 mc, cu evacuarea hidraulică a nămolului (tip Socolov )-sistem ce nu funcţionează
 • Concentrator de nămol
 • Staţie de pompare S.P. 2 pentru recircularea nămolului activ

Depimetrul tip Parshall, la evacuarea apei epurate spre râul Timiş